مديريت فرآيندهاي كسب‌و‌كار سازمان‌ها از ديدگاه مايكروسافت‌
تاريخ  :  1392/08/25
نويسنده  :  ايرج سعيدي
منبع مقاله : ماهنامه شبكه
 بزرگ‌ترين مشتريان سيستم‌هاي اطلاعاتي، سازمان‌ها هستند و فرآيندها در واقع مهم‌ترين جزء سازمان هستند كه به آن حيات مي‌بخشند. در گذشته مرسوم بود كه براي هر يك از اين فرآيندها، سيستم‌هاي جداگانه‌اي در محدوده آن فرآيند تهيه مي‌شد كه به سيستم‌هاي جزيره‌اي معروف بودند، ولي مشكلاتي اساسي به مرور زمان با اين نوع نگرش حاصل مي‌شد كه يكي از بزرگ‌ترين آن‌ها اين بود كه چون هر يك از سيستم‌ها براي يك فرآيند خاص تهيه مي‌شدند، اتصال سيستم‌ها به يكديگر مشكل يا حتي غيرممكن بود و از طرفي چون ديد طراحي سيستم‌ها در مورد بخشي از سازمان و نه كل آن بود، اين سيستم‌ها اهداف كلي سازمان را به نحو مطلوب برآورده نمي‌كردند. بدين‌صورت ايده سيستم‌هاي يكپارچه سازماني به وجود آمد. در اين ديدگاه براي سازمان يك سيستم متشكل از تعدادي زيرسيستم مستقل، ولي مرتبط با هم طراحي مي‌شد كه مشكلات مذكور را مرتفع مي‌ساخت. با اين حال يك مشكل اساسي كه هنوز هم خودنمايي مي كرد، حجم زياد كار براي طراحي و پياده سازي اين سيستم‌ها بود. به اين‌صورت BPM مطرح شد كه با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان‌ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا و مديريت فرآيندهاي كسب وكار سازمان‌ها را ارايه مي‌كرد و با استفاده از متدها و ابزارهاي خاص خود حجم كار توسعه راه‌حل‌هاي اطلاعاتي براي سازمان‌ها را به حداقل مي‌رساند. مايكروسافت به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين توسعه‌دهندگان راه‌حل‌ها براي اين مورد نيز سيستمي ارايه كرده است كه در اين مقاله به بررسي آن مي‌پردازيم.


مدل توسعه

تمامي فناوري‌هاي موجود در لايه‌هاي مياني، براساس چشم‌اندازي از يك مدل برنامه‌نويسي يكپارچه كه بر اساس سكوي Net Framework 3. و ابزارهاي مدل‌سازي و توسعه از قبيل Visual Studio 2005 و Visio است ساخته مي‌شوند.


معماري BPMS مايكروسافت،‌ راه‌حلي را ارايه مي‌دهد كه علاوه بر آن‌كه مي‌توان برخي از فرآيندهاي سازماني را يكپارچه و خودكار نمود، امكان اتصال و يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي مختلفي را ارايه مي‌دهد كه در سطح سازمان پراكنده‌اند و بدين‌طريق سرمايه‌گذاري‌هايي كه يك سازمان روي سيستم‌هاي اطللاعاتي قبلي خود انجام داده است، حفظ مي‌كند


علاوه بر اين،‌ معماري راه‌حل BPMS مايكروسافت، قابليت‌هاي كاملي براي سازگاري با معماري SOA را از طريق وب‌سرويس و XML ارايه مي‌دهد. سيستم‌هاي اطلاعاتي سرويس‌گرا ضمن كاهش زمان توليد و افزايش تطابق قابليت‌هاي سيستم اطلاعاتي با نيازمندي‌هاي كسب‌وكار سازمان، باعث افزايش انعطاف سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز مي‌گردند. خط‌مشي مايكروسافت در اين راستا اين است كه با استفاده از فناوري‌هاي خود، به بهترين نحو نيازمندي‌هاي سازماني را پوشش دهد و فرآيندهاي سازماني محقق‌ شوند.


راه‌حل BPMS مايكروسافت كه بر مبناي يك سكوي كاري مطمئن و يكپارچه شكل گرفته است، قابليت‌هاي مختلفي را در سطوح زير ارايه مي‌دهد:


قابليت‌هاي مرتبط با كاربران‌نهايي : ‌ قابليت‌هاي كاملي در سطح كاربران نهايي در سطح كسب و كار ارايه مي‌شود كه كاربران مي‌توانند از طريق آن‌ها به ساده‌ترين روش با فرآيندهاي كسب‌وكار تعامل داشته باشند و امور سازماني خود را به طور كارا به انجام برسانند.


قابليت‌هاي مرتبط با فرايندها و معماري مبتني بر SOA : سرويس‌هاي لايه‌هاي مياني سيستم هستند كه قابليت مديريت قوانين و سياست‌هاي كسب‌وكار را دارند.


قابليت‌هاي مرتبط با داده‌ها و هوشمندي كسب‌وكار : ‌ قابليت‌هاي مديريت داده‌هاي مرتبط با كسب‌وكار به نحوي ارايه مي‌شوند كه مقياس‌پذير و امن باشند و هوشمندي در كسب‌وكار را به بهترين نحو فراهم آورند


قابليت‌هاي مرتبط با توسعه سيستم : ‌ ابزارهايي هم در سطح كاربران كسب‌وكار و هم در سطح توسعه‌دهندگان سيستم ارايه شده است تا بتوان فرآيندها را به روشي كاملاً ساده ايجاد كرد و به طور مجدد مورد استفاده قرار داد.


اجزاي معماري BPMS مايكروسافت‌

مايكروسافت، ‌مدل معماري مذكور در بخش قبل را براي راه‌حل BPMS با استفاده از يك‌ سري محصولات و اجزا محقق مي‌كند. (نمودار 4)
نمودار 4- نحوه جاي‌گيري اجزاي معماري BPMS مايکروسافت را نشان مي‌دهد.

اجزاي موجود در معماري BPMS عبارتند از :‌

˜‌ قابليت‌هاي كاربري

تعامل كاربران حوزه كسب‌وكار با سيستم BPM مايكروسافت عموماً از طريق محصولات خانواده MS Office صورت مي‌گيرد. BPMS مايكروسافت به كاربران اجازه مي‌دهد به جاي صرف وقت براي يادگيري محصولات جديد، از مجموعه MS Office مانند Word ،‌Excel و InfoPath كه كاملاً شناخته شده هستند، براي تعامل با فرآيندهاي كسب‌وكار استفاده كنند.


كارهايي در فرآيندهاي كسب‌وكار كه نياز به دخالت انسان دارند، در يك نوار براي كاربري كه مسئول انجام آن كار است، نمايش داده مي‌شود. داده‌ها و فوق داده‌هاي مرتبط با فرآيندها نيز قابل دسترسي و مديريت هستند


قابليت‌هاي مرتبط با فرآيندها و SOA

در راه‌حل مايكروسافت،‌ خودكارسازي و مديريت فرآيندها در يك محيط توزيع‌شده از طريق دو سرويس‌دهنده لايه مياني به شرح زير انجام مي‌شوند


Office SharePoint Server 2007 : اين سرويس‌دهنده تعاملي براي كاربران حوزه كسب‌وكار و قابليت‌هاي به اشتراك‌گذاري مستندات را فراهم مي‌آورد تا بتوانند بهتر با يكديگر ارتباط داشته باشند و به طور مؤثرتر كار كنند. SharePoint Server 2007 قابليت ايجاد يك پورتال هوشمند را در بردارد كه از اين طريق افراد و تيم‌ها در سازمان با دانش سازماني متصل شوند.


BizTalk Server 2006 : اين سرويس‌دهنده به‌عنوان قلب راه‌حل BPMS مايكروسافت، چه در محدوده يك سازمان و چه در محدوده‌هاي بين‌سازماني، مطرح است و با داشتن قابليت‌هاي مرتبط با XML و وب‌سرويس‌ها مي‌تواند نه تنها به‌عنوان يك هاب براي پيا‌م‌رساني و تبديلات مستندات به قالب‌هاي مختلف، نرم‌افزارهاي موجود را به هم متصل كند، بلكه مي‌تواند به‌عنوان يك سرويس‌دهنده براي تعاملات بين فرآيندي نيز عمل كند


قابليت‌هاي مرتبط با داده‌ها و هوشمندي كسب و كار : با ظهور SQL Server 2005 كه كاملاً در رده سرويس‌دهنده‌هاي پايگاه‌داده‌هاي سازماني قرار مي‌گيرد، BPMS مايكروسافت قابليت‌هاي مرتبط با هوشمندي كسب‌وكار را در رده سازماني ارايه مي‌دهد كه با اجراي نرم‌افزارهاي كاربرد مي‌تواند داده‌‌هاي مرتبط با فرآيندهاي كسب‌وكار را تحليل كند و نتايج آن را در قالب گزارش‌هايي ارايه دهد تا بازخورد داده‌هاي فرآيندهاي سازمان، زودتر مشخص شود و از آن‌ها براي تصميم‌گيري و بهبود فرآيندهاي موجود استفاده شود


SQL Server 2005 با SharePoint Server 2007 و BizTalk Server كاملاً مجتمع مي‌شود و داده‌هاي موردنياز براي اجرا و پي‌گيري فرآيندها را مديريت مي‌كند


قابليت‌هاي توسعه سيستم : توسعه سيستم در چهارچوب BPMS مايكروسافت از طريق ابزارهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه هر دسته از اين ابزارها براي انجام بخشي از فرآيند توسعه استفاده مي‌گردند كه پاره‌اي از آن‌ها در زير شرح داده شده است


Visio 2007 با داشتن قابليت‌هاي بسيار در زمينه مدل‌سازي و ترسيم نمودارها به افراد كمك مي‌كند مفاهيم پيچيده‌اي مانند فرآيند و سيستم را بصري نمايند و در مورد آن بهتر فكر كنند. علاوه بر اين، Visio داراي قابليت‌هاي ترسيم نمودارهاي خاص براي طراحي فرآيند است. اين نمودارها داراي نمادهاي مختلفي براي بيان فعاليت‌ها،‌ رويدادها،‌ تصميمات، جريان كارها و تراكنش‌ها است كه با استفاده از آن‌ها مي‌توان منطق فرآيندها را به طور كامل مدل كرد و بيان نمود


با استفاده از Office SharePoint Designer 2007 مي‌توان انواع گردش‌كارها را بدون نياز به نوشتن كد طراحي و پياده‌سازي‌ كرد. با استفاده از اين ابزار افرادي كه دانش فني ندارند نيز مي‌توانند كاربردهايي از قبيل مديريت داده‌ها و گزارش‌گيري‌ها را به سرعت و سهولت توليد كنند.


Office InfoPath 2007 محيط WYSIWYG براي توليد فرم الكترونيكي فراهم مي‌كند كه اين فرم‌ها مي‌توانند به سيستم‌هاي كسب‌وكار متصل شوند،‌ داده‌ها را از كاربر دريافت نمايند و در عين حال كاربر را درحين ورود داده‌ها راهنمايي نمايند.


InfoPath با بهره‌گيري از استانداردهايي مانند XML Schema ،XSLT و ...،‌ روشي استاندارد و در عين حال ساده براي فرآيند جمع‌آوري داده‌ها در كل يك سازمان را فراهم مي‌آورد.


Visual Studio 2005 به‌عنوان محيط اصلي توسعه نرم‌افزار در سكوي كاري مايكروسافت مطرح است. اين محيط مي‌تواند با BizTalk Server يكپارچه شود و از اين طريق،‌ توسعه‌دهندگان مي‌توانند فرآيندهايي كه روي BizTalk Server اجرا مي‌شود را مدل نمايند و به هم مرتبط كنند.


صفحات -> 1 - 2 - 3 - 4


0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190